Porsha Williams Apologizes for Anti-Gay Sermon

Porsha Williams apologizes for her anti-gay sermon.