Kourtney and Khloe Kardashian Buy a Snake!

Kourtney and Khloe Kardashian get a new exotic pet.