How to Create a Day to Night Smokey Eye

Emily Loftiss shows us how to create a day to night smokey eye.