'Family Guy' Intro Parodies 'Modern Family'

Family Guy intro parodies Modern Family